levitra uk cialis generic kamagra gel kamagra 100mg cheap cialis uk cheap levitra uk

MTB Enerji Mühendislik Danışmanlık - ENERJİ PİYASASINA İLİŞKİN GÜNCEL MEVZUAT
 
 
ENERJİ PİYASASINA İLİŞKİN GÜNCEL MEVZUAT
  Kanunlar
Elektrik Piyasası Kanunu
Doğal Gaz Piyasası Kanunu
  Yönetmelikler

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği

Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği
Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği
Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği
Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği
Elektrik Piyasası Şebeke Yönetmeliği
Elektrik Piyasası Dağıtım Yönetmeliği
Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği
Elektrik İletim Sistemi Arz Güvenilirliği ve Kalitesi Yönetmeliği
Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Elektrik Piyasasında Birden Fazla Piyasa Faaliyetini Sürdürmekte Olan Tüzel Kişilerin Mevcut Sözleşmelerinde Yapılacak Tadillere ve İletim Faaliyeti ile Vazgeçilen Faaliyetlerin Devrine İlişkin Yönetmelik
  Elektrik Piyasası Tebliğleri

Elektrik Piyasasında Perakende Satış Sözleşmesi Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ

Elektrik Enerjisi Üretmek Amacıyla Aynı Bölgeve Aynı Kaynak İçin Yapılmış Birden Fazla Lisans Başvurusu Olması Halinde Seçim Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ
Elektrik Piyasasında Mali Uzlaştırma Yapılmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
Elektrik Piyasasında İletim ve Dağıtım Sistemlerine Bağlantı ve Sistem Kullanımı Hakkında Tebliğ
Elektrik Piyasasında Kullanılacak Sayaçlar Hakkında Tebliğ
Rüzgâr ve Güneş Ölçümlerine İlişkin Tebliğ
Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği Tebliğleri
Elektrik Piyasası Kanununun 11 inci Maddesi Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ
  Kararlar ve Duyurular
Elektrik Piyasası Kurul Kararları
EPDK Duyurular
  Kurumlar
TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
TC Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)
Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ)
Elektrik Üretim AŞ Genel Müdürülüğü (EÜAŞ)
Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt AŞ (TETAŞ)
Türkiye Elektrik İletim Aş (TEİAŞ)
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ)
Elektrik İşleri Etüd Dairesi Genel Müdürlüğü (EİE)
TC Başbakanlık Özelleştirme Dairesi Başkanlığı
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
 
 
  Her hakkı saklıdır © MTB, 2006 - 2007
Altyapı:Yonca Teknoloji